Hjælp under uddannelse

Specialpædagogisk støtte – SPS

SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område.

Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer mv.

Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer mv. Hvert af områderne har en særlig side på SU-styrelsens hjemmeside. Det drejer sig om følgende områder: Erhvervsuddannelser, frie grundskoler, frie kostskoler, gymnasier og HF, SOSU (social- og sundhedsuddannelserne) og PAU (pædagogiske assistentuddannelse) samt videregående uddannelser. Se selv mere på www.spsu.dk.

Man kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når man er optaget på det særligt kompetenceudvidende forløb. Uddannelsesstedet sender ansøgningen til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som træffer afgørelse i sagen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på det særligt kompetenceudvidende forløb, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre forløbet.

SPS til studerende på det særligt kompetenceudvidende forløb for nyuddannede følger reglerne for SPS på de videregående uddannelser, og du kan læse mere om ordningen under dette menupunkt. Læs mere om det kompetenceudvidende forløb (åbner i nyt vindue)

 

Handicaptillæg

Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU’en, når du læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse – altså have studenterjob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU’en. Det kaldes derfor ‘Handicaptillæg’. Læs mere om handicaptillæg på http://www.su.dk/SaerligStoette/handicaptillaeg/Sider/default.aspx.

Kilde: www.sustyrelsen.dk (Specialpædagogisk støtte – SPS)

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk